Friday, May 15, 2009

Õuesõpe

Õpetaja ütles, et pildista arhitektuuri. Ma siis võtsin kätte ja tegin pildi sellest, kuidas tagaplaanil arhitektuuri luuakse.

Kes otsib see leiab

"Life is like photography, you develop from the negatives"
-FreddyAmazin

Siin toimuva huvilised