Friday, May 15, 2009

Õuesõpe

Õpetaja ütles, et pildista arhitektuuri. Ma siis võtsin kätte ja tegin pildi sellest, kuidas tagaplaanil arhitektuuri luuakse.

No comments:

Post a Comment

Kes otsib see leiab

"Life is like photography, you develop from the negatives"
-FreddyAmazin

Siin toimuva huvilised